Srpska umetnička muzika-Stevan Hristic-„Ohridska legenda“

1885-1958

Jedan od najznačajnijih srpskih muzičara, kompozitor, dirigent, pedagog. Prva muzička znanja stekao je u Mokranjčevoj školi.

„OHRIDSKA LEGENDA“

Izvođač: BALETSKI IGRAČI I SIMFONIJSKI ORKESTAR
Oblik: BALET
BALET je muzičko delo u kome se dramska radnja izvodi igrom uz pratnju muzike. Nema teksta, znači da nema ni pevanja. Pored igre mora i da se glumi. Muziku izvodi simfonijski orkestar, koji se nalazi ispod pozornice, da bi scena bila slobodna za baletske igrače. Pošto je balet veliko muzičko (i scensko) delo, sastoji se iz manjih delova koji se ne zovu stavovi, kao u Maloj noćnoj muzici, već ČINOVI, kao u pozorišnim predstavama. Karakteristike:Ovo je najznačajnije delo Stevana Hristića. Rad na ovom baletu trajao je dugo. Započeo ga je krajem dvadesetih godina 20. veka, a završio tek posle Drugog svetskog rata. Premijera je bila u Narodnom pozorištu 29.11.1947. godine. Balet je doživeo veliki uspeh, kako u izvođenjima u Narodnom pozorištu, tako i na brojnim gostovanjima u Atini, Salcburgu, Ženevi, Cirihu, Firenci, Beču, Kairu, Barseloni, Moskvi. Za izvođenje u Moskvi 1958. godine, dodao je još neke numere, koje ranije nisu bile napisane. Izvođen je više od 1300 puta.Kao temu za ovaj balet, Hristić je uzeo narodnu bajku i legendu, a melodijska podloga su mu bile pesme „Biljana platno beleše” (i izvorna i ona iz Mokranjčeve 10. rukoveti/prva pesma) i „Pušči me”, takođe iz Mokranjčeve 10. rukoveti (četvrta pesma).

Slušanje:“Biljana platno beleše“-narodna pesma

SlušanjeČ Mokranjac-X rukovet-I i IV pesma

Sadržaj baleta:U jednom selu u blizini Ohridskog jezera, Biljana, ćerka imućnog seljaka, voli siromašnog Marka. Otac joj odabira bogatog muža, Ivana. Na dan svadbe, u selo upadaju Turci i otimaju dečake za janjičare i devojke za harem. Braneći Biljanu, njen mladoženja Ivan gine. Marko pati za Biljanom. Sedeći jedne večeri na obali Ohridskog jezera, seća se kako mu je deda pričao da u jezeru žive vodene vile koje čuvaju čarobnu ružu i čarobni mač kome se neprijatelj ni približiti ne može. Da mu je do njih doći… Zahvljujući zvezdi Danici, vodene vile izlaze iz jezera i nude mu svoju pomoć. Marko sa družinom kreće da oslobodi Biljanu. Kada je stigao blizu šatora gde se ona nalazila, dobacio joj je ružu. Ona se pretvorila u golubicu i odletela. Kada se Marko vratio u selo, Biljana je već stigla. Svadba je spremna, jer je njen otac dozvolio da se sada uda za njega.

Najpopularniji delovi iz ovog baleta su:

„Grlica“

Prva svita iz baleta

Uvodna muzika za IV čin baleta, u kome se čuju zvuci narodne makedonske pesme „Biljana platno beleše”

Grčka igra (igre devojaka koje su u haremu bile iz raznih krajeva)

Pošto nije moguće naći video zapis ovog baleta, evo jednog folklornog ansambla, koji je izveo kolo iz ovog baleta: